Daňová evidence

Od 1.1.2004 dle novelizace zákona o účetnictví č.563/91Sb. vedou daňovou evidenci fyzické osoby, jejichž obrat (definuje zákon o dani z přidané hodnoty) přesáhne výši 6 miliónů Kč. Daňovou evidenci upravuje zákon č. 586/92 Sb. o daních z příjmu.Základní povinností každého v daňové evidenci je vedení přehledů o příjmech a výdajích, majetku a závazcích. V případě sdružení bez právní subjektivity pro účely zákona o účetnictví se obrat rozdělí na jednotlivé účastníky podle smlouvy o sdružení a přičtou se k němu případné příjmy dosažené účastníkem samotným. Teprve pokud takto zjištěný obrat přesáhne 6 miliónů korun stává se účetní jednotkou a to od 1.1.2004 s povinností vést podvojné účetnictví.

CENÍK DAŇOVÉ EVIDENCE 

Účetní agenda – počet záznamů v peněžním deníku

14,- Kč/záznam

Konzultace a poradenství

350,- Kč/hod

Daňové přiznání DPPO, DPFO

1.500,- Kč

Sestavení účetní závěrky:

- právnické osoby

1.500,- Kč/hod

- fyzické osoby

1.000,- Kč/hod

Směrnice pro právnické osoby

- Zákon o účetnictví (soubor směrnic)

1.500,- Kč

Silniční daň

500,- Kč/daňové přiznání

Daňové přiznání DPH

500,- Kč/daňové přiznání

Ostatní daňová přiznání

500,- Kč/daňové přiznání

Roční přehledy OSSZ a VZP

180,- Kč/1 přehled

Statistické výkazy

500,- Kč

Žádost o úvěr

2.500,- Kč

Podklady Úřad práce

1.500,- Kč

Při stanovení sazby paušálem 10% sleva

 


CZIN.eu Chcete taky web?