Účetnictví a daně

Daňová evidence

Od 1.1.2004 dle novelizace zákona o účetnictví č.563/91Sb. vedou daňovou evidenci fyzické osoby, jejichž obrat (definuje zákon o dani z přidané hodnoty) přesáhne výši 6 miliónů Kč. Daňovou evidenci upravuje zákon č. 586/92 Sb. o daních z příjmu.Základní...

Účetnictví

    Novela zákona 563/91Sb. definovala za účetní jednotku :   – Občanská sdružení s právní subjektivitou   – Církve a náboženské...

Mzdová evidence

CENÍK MZDOVÉ EVIDENCE Mzdy měsíční výpočet a zúčtování 150,- Kč/mzda Dohoda a jiná forma mzdy 50,- Kč/mzda ...

Ekonomika a obchod

Nabídka software

Na základě našich dlouholetých zkušeností si dovolujeme nabídnout kompletní ekonomický systém pro firmy účtující v soustavě podvojného účetnictví STEREO. Pro tento software je zároveň naše firma evidována jako regionální školitel a ukázky software je možno shlédnout v sídle naší společnosti. Tento...

Zprostředkování archivace, skartace

V oblasti péče o písemnosti nabízíme zprostředkování archivace tj. pomoc při řešení otázky utřídění a uložení účetních záznamů a písemností vzniklých z činnosti podnikatelského subjektu popř. jeho předchůdce a to prostřednictvím odborných komerčních spisoven evidovaných v seznamu státního...

Systém certifikace účetních

Naše firma má po dobu více jak pěti let osobní zkušenost při zvládání přípravných školení i samotných zkoušek v celostátním systému vzdělávání a ověřování kvalifikace, v návaznosti na požadavky kladené pro účetní profesi ve světě. Systém eviduje značný počet adeptů, kteří prostřednictvím...

CZIN.eu Chcete taky web?