Připravované kurzy

  ZOONER MEDIA EXPLORER 6 

Individuální výuka v rozsahu 24-ti vyučovacích hodin
Zahájení kurzu při minimálním počtu 5 účastníků
Cena kurzu je stanovena dohodou a zahrnuje veškeré učební náklady včetně výukových materiálů
Výuka probíhá ve specializované, klimatizované učebně PC, vybavené počítači AMD Duron.
Absolventi jsou proškoleni v základní znalosti užití tohoto software při zpracování grafických materiálů získaných prostřednictvím digitálního fotoaparátu.


CZIN.eu Chcete taky web?