Kurz základy podnikání

Kurz je akreditován rozhodnutím MŠMT ČR - s platností do roku 2017

 

Individuální výuka v rozsahu 140-ti vyučovacích hodin
Získání certifikátu pro uvedenou pracovní činnost
Cena kurzu 9.990,- Kč zahrnuje veškeré učební náklady včetně výukových skript
Výuka probíhá ve specializované, klimatizované učebně PC, vybavené počítači AMD Duron a dále pak v přednáškové učebně naší firmy.
Absolventi jsou proškoleni v základních znalostech užití výpočetní techniky a dále pak v činnostech jenž budou potřebovat pro každodenní chod svých firem, jako jsou :

základy právních norem a jejich praktické uplatnění v podnikání (OZ, živnostenský zákon)daně a daňová soustava ČR
sestavení podnikatelského záměru
zisk a využití zdrojů financování
povinnosti ke zdravotnímu pojištění, OSSZ, FÚ
základy ekonomiky firmy
účetnictví

 


CZIN.eu Chcete taky web?