Základy podnikání

 

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ

Individuální výuka v rozsahu 160-ti vyučovacích hodin
Získání certifikátu pro uvedenou pracovní činnost
Cena kurzu zahrnuje veškeré učební náklady včetně výukových skript
Výuka probíhá ve specializované, klimatizované učebně PC, vybavené počítači AMD Duron a dále pak v přednáškové učebně naší firmy.

Absolventi jsou proškoleni v základních znalostech užití výpočetní techniky a dále pak v činnostech jenž budou potřebovat pro každodenní chod svých firem, jako jsou :

základy právních norem a jejich praktické uplatnění v podnikání (OZ, živnostenský zákon)
daně a daňová soustava ČR
sestavení podnikatelského záměru
zisk a využití zdrojů financování
povinnosti ke zdravotnímu pojištění, OSSZ, FÚ
základy ekonomiky firmy
účetnictví

CZIN.eu Chcete taky web?