Systém certifikace účetních

Naše firma po dobu více jak tří let má osobní zkušenost při zvládání přípravných školení i samotných zkoušek v celostátním systému vzdělávání a ověřování kvalifikace, v návaznosti na požadavky kladené pro účetní profesi ve světě.
Systém eviduje značný počet adeptů, kteří prostřednictvím svazu účetních provádějí zkoušky v oboru účetnictví a finance. Absolvování zkoušek je limitováno 5 lety v rozsahu 3 stupňů a to I. účetní asistent, II. bilanční účetní a III. účetní specialista.
Je nutností zdůraznit, že se otevřela cesta prostřednictvím kurzu celoživotního vzdělávání (CŽV) v rozsahu 2 semestrů á 74 hodin pro dosažení titulu bakalář. Podmínky pro vstup do bakalářského studia je prokázání absolvování certifikátu bilanční účetní a zaplacené vložné představující 39.000,- Kč za rok.
V rámci akreditovaného bakalářského studia budou tedy výhradně přijímáni adepti druhého stupně systému certifikace účetních. Absolvování tohoto studia dává možnost pokračování v kombinované formě studia 3 ročníku bakalářského na vysoké škole ekonomické obor řízení podniku a podnikové finance.
Pro úplnost lze připomenout, že tento systém je roven obdobným systémům v EU a je určen účetním se základními znalostmi v oboru a dává obrovskou možnost doplnění si vzdělání až do vysokoškolského a tím uspět ve vysoké konkurenci na trhu práce.
V případě Vašeho zájmu, či dalších otázek nás dále kontaktujte na našich telefonech popřípadě e-mailem.


CZIN.eu Chcete taky web?