Ekonomika a obchod

Nabídka software

Na základě našich dlouholetých zkušeností si dovolujeme nabídnout kompletní ekonomický systém pro firmy účtující v soustavě podvojného účetnictví STEREO. Pro tento software je zároveň naše firma evidována jako regionální školitel a ukázky software je možno shlédnout v sídle naší společnosti. Tento...

Zprostředkování archivace, skartace

V oblasti péče o písemnosti nabízíme zprostředkování archivace tj. pomoc při řešení otázky utřídění a uložení účetních záznamů a písemností vzniklých z činnosti podnikatelského subjektu popř. jeho předchůdce a to prostřednictvím odborných komerčních spisoven evidovaných v seznamu státního...

Systém certifikace účetních

Naše firma má po dobu více jak pěti let osobní zkušenost při zvládání přípravných školení i samotných zkoušek v celostátním systému vzdělávání a ověřování kvalifikace, v návaznosti na požadavky kladené pro účetní profesi ve světě. Systém eviduje značný počet adeptů, kteří prostřednictvím...

CZIN.eu Chcete taky web?