Účetnictví a daně

Daňová evidence

Od 1.1.2004 dle novelizace zákona o účetnictví č.563/91Sb. vedou daňovou evidenci fyzické osoby, jejichž obrat (definuje zákon o dani z přidané hodnoty) přesáhne výši 6 miliónů Kč. Daňovou evidenci upravuje zákon č. 586/92 Sb. o daních z příjmu.Základní...

Účetnictví

    Novela zákona 563/91Sb. definovala za účetní jednotku :   – Občanská sdružení s právní subjektivitou   – Církve a náboženské...

Mzdová evidence

CENÍK MZDOVÉ EVIDENCE Mzdy měsíční výpočet a zúčtování 150,- Kč/mzda Dohoda a jiná forma mzdy 50,- Kč/mzda ...

CZIN.eu Chcete taky web?