Daňová evidence

Od 1.1.2004 dle novelizace zákona o účetnictví č.563/91Sb. vedou daňovou evidenci fyzické osoby, jejichž obrat (definuje zákon o dani z přidané hodnoty) přesáhne výši 6 miliónů Kč. Daňovou evidenci upravuje zákon č. 586/92 Sb. o daních z příjmu.
Základní povinností každého v daňové evidenci je vedení přehledů o příjmech a výdajích, majetku a závazcích. V případě sdružení bez právní subjektivity pro účely zákona o účetnictví se obrat rozdělí na jednotlivé účastníky podle smlouvy o sdružení a přičtou se k němu případné příjmy dosažené účastníkem samotným. Teprve pokud takto zjištěný obrat přesáhne 6 miliónů korun stává se účetní jednotkou a to od 1.1.2004 s povinností vést podvojné účetnictví.
Ceník daňové evidence
Účetní agenda – počet záznamů v peněžním deníku 14,- Kč/záznam
Konzultace a poradenství 350,- Kč/hod
Daňové přiznání DPPO, DPFO 1.500,- Kč
Sestavení účetní závěrky:
- právnické osoby 1.500,- Kč/hod
- fyzické osoby 1.000,- Kč/hod
Směrnice pro právnické osoby
- Zákon o účetnictví (soubor směrnic) 1.500,- Kč
Silniční daň 500,- Kč/daňové přiznání
Daňové přiznání DPH 500,- Kč/daňové přiznání
Ostatní daňová přiznání 500,- Kč/daňové přiznání

Roční přehledy OSSZ a VZP

150,- Kč/1 přehled
Statistické výkazy 500,- Kč
Žádost o úvěr 2.500,- Kč
Podklady Úřad práce 1.500,- Kč
Při stanovení sazby paušálem 10% sleva.


CZIN.eu Chcete taky web?