Účetnictví

Novela zákona 563/91Sb. definovala za účetní jednotku :
  – Občanská sdružení s právní subjektivitou
  – Církve a náboženské společnosti, které jsou právnickou osobou
  – Zájmová sdružení právnických osob
  – Honební společnosti
  – Společenství vlastníků bytových jednotek
  – Všechny právnické osoby (společnosti)
  – Tuzemské fyzické osoby zapsány v OR
  – Tuzemské fyzické osoby, které jsou podnikateli s obratem nad 6.mil.Kč

Podvojné účetnictví, upravené výše uvedeným zákonem je zpřesněno vyhláškou č.500/2002, kterou se provádí základní účetnictví pro podnikatele a České účetní standardy.

 
Ceník podvojného účetnictví
Účetní agenda – počet záznamů v účetním deníku 16,- Kč/záznam
Konzultace a poradenství 350,- Kč/hod
Daňové přiznání DPPO, DPFO 1.500,- Kč
Sestavení účetní závěrky:
- právnické osoby 1.500,- Kč/hod
- fyzické osoby 1.000,- Kč/hod
Směrnice pro právnické osoby
- Zákon o účetnictví (soubor směrnic) 1.500,- Kč
Silniční daň 500,- Kč/daňové přiznání
Daňové přiznání DPH 500,- Kč/daňové přiznání
Ostatní daňová přiznání 500,- Kč/daňové přiznání
Žádost o úvěr 4.500,- Kč
Podklady Úřad práce 2.500,- Kč
Při stanovení sazby paušálem 10% sleva.


CZIN.eu Chcete taky web?